Historie

Onze kwekerij is sinds 1987 gespecialiseerd in het kweken van bloeiende eenjarige zomerbloeiers (voorheen perkgoed) en geraniums.

De kweker , Richard van der Zalm (geboren 1967), komt uit een Westlandse tuinders familie. Na de MAVO gedaan te hebben heeft hij de Middelbare Tuinbouwschool (MTuS) doorlopen in de vakrichting groente– en bloementeelt ( 3 jarige opleiding).

Daarnaast heeft hij ook nog een aantal vakgerichte cursussen gedaan o.a. " bodemkunde", "bemesting", "plantenfysiologie" en "leiding geven en organiseren".

Sinds 1994 leidt hij het bedrijf samen met z’n vriendin Annemieke in de vorm van een Vennootschap onder firma (V.O.F.)

Sinds 2007 is Richard van der Zalm onafhankelijk jurylid voor de productgroep kuip- en terrasplanten bij de Vaste Keurings Commissie (Stichting VKC).

Per 2011 is Richard van der Zalm tevens freelance auditor bij MPS-ECAS, MPS-ECAS is een certificeringorganisatie die zich bezig houdt met product-, systeem- en inspectiecertificatie zowel in Nederland als in het buitenland. Een voorbeeld hiervan zijn de Global Gap- en MPS ABC certificaten voor telers van groente, fruit, bloemen en planten. (voor meer informatie zie www.ecas.nl).

In 2008 hebben Richard van der Zalm en zijn vriendin Annemieke besloten het bedrijf te verkopen aan de buurman en vervolgens een deel terug te huren voor verkoop van planten, kerstbomen en overwintering van planten. Na een aantal jaren dit gedaan te hebben heeft de buurman eind 2014 zijn plannen met het gebied verder invulling gegeven, onder andere door verkoop van een kavel t.b.v. de bouw van een particuliere woning. Hierdoor is de situatie dusdanig gewijzigd dat verkoop van kerstbomen (17 jaar) en perkplanten (ruim 25 jaar) helaas moet stoppen.